Geenifoorum 2016, 9.-10. juuni, 2016
-   Avaleht   -   Esinejad   -   Programm   -   Minisümpoosium arstidele   -   Näitus   -   Osalemistingimused   -   Osalejad   -   Eelmised foorumid   -
-
in english

-
Korraldajad:
-

Tartu Ülikool
BBMRI
BBMRI-ERIC
Eesti Geenikeskus
 
-
Sponsorid:

Tartu - heade mõtete linn

Bioanalys
 

-
Kontakt:

  Eesti Geenikeskus
  geneforum2016@gmail.com
 
- -
news
- - -
-
-
-

Minisümpoosium arstidele "Personal Genomes - The Public Health Perspectives"

11.06.16, Dorpati konverentsikeskus, Tartus

Meil on hea meel kutsuda teid osalema 11.06.16 toimuvale arstidele ja meditsiinitudengitele mõeldud minisümpoosiumile, mida korraldab Tartu Ülikool koostöös Lausanne'i Ülikooli ja Helsinki Ülikooliga projekti ePerMed raames. Üritus toimub rahvusvahelise konverentsi Geenifoorum 2016 jätkuüritusena.

Suur osa minisümpoosiumi programmi valitud esinejatest on ise praktiseerivad arstid ning ettekannete eesmärgiks on näidata arstkonnale genoomika rakendusvõimalusi igapäevases meditsiinis ning tuua näiteid juba kasutusel olevatest lahendustest, kuidas molekulaarseid vahendeid igapäevases arstiabis kasutada.

Projekt ePerMed on Euroopa Komisjoni poolt finantseeritud initsiatiiv aastateks 2016-2018, mille eesmärk on Soome ning Šveitsi kolleege kaasates laiendada Eesti arstide ja teadlaste meditsiinigenoomika alaseid teadmisi ja koostöövõimalusi. Käesolev seminar on esimene konverentside ja praktiliste seminaride sarjast, mis toimuvad järgneval kolmel aastal Tartus, Helsinkis ja Lausanne'is. Lisaks võimaldab projekt arstide ja teadlaste lühivisiite ning konverentsikülastusi partnerkeskustesse.

Soovijad saavad täiendõppepunkte ja TÜ Arstiteaduskonna Täiendõppe keskuse poolt väljastatava vastavasisulise tunnistuse kuulatud ettekannete mahus.

Minisümpoosiumile registreerumine on lõppenud.

11. juunil 2016.a. toimuval sümpoosiumil esinevad:

Margus Lember, MD, PhD
Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna dekaan; Tartu, Eesti
"Ülevaade tervishoiupoliitikast ja personaalmeditsiinist Eestis"

Dr. Margus Lember on ekspert arstiabi korralduse ja kvaliteedi ning krooniliste haiguste epidemioloogia alal, ta on Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan ning SA TÜK sisekliiniku juhataja.

Elisabeth Widén, MD, PhD
Institute for Molecular Medicine Finland; Helsinki, Finland
"Ülevaade tervishoiupoliitikast ja personaalmeditsiinist Soomes"
("Health political situation and attitudes in Finland")
"Genoomse informatsiooni kasutamine südame-veresoonkonnahaiguste paremaks ennetamiseks"
("Utilizing genome information to predict cardiovascular disease")

Professor Elisabeth Widén on meditsiinigeneetik, kelle peamiseks teadushuviks on erinevate geenimuutuste ja keskkonnamõjude koostoimel tekkinud komplekshaigused, kehalist arengut ning puberteedi algust mõjutavad geneetilised faktorid.

Alexandre Reymond, PhD
Center for Integrative Genomics, University of Lausanne; Lausanne, Šveits
"Ülevaade tervishoiupoliitikast ja personaalmeditsiinist Šveitsis" ("Health political situation and attitudes in Switzerland")

Professor Alexandre Reymond on Lausanne'i ülikooli Integreeritud Genoomika Keskuse direktor ja töögrupi juht Šveitsi personaalmeditsiini projektis, kelle uurimisvaldkonnaks on inimese genoomi ülesehitus ning see, kuidas ümberkorraldused selles mõjutavad geenide avaldumist ning seeläbi inimeste erinevat vastuvõtlikkust haigustele.

Lili Milani, PhD
Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu vanemteadur ja tuumiklabori juhtaja
"Sissejuhatus inimgeneetikasse ja farmakogenoomikasse" ("Introduction to human genetics and pharmacogenomics")

Dr. Lili Milani peamiseks uurimissuunaks on farmakogeneetika ja epigeneetika. Oma doktorikraadi kaitses ta Uppsala Ülikoolis molekulaarmeditsiini erialal.

Jacques Fellay, MD, PhD
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; Lausanne, Šveits
"Geneetiline vastuvõtlikkus nakkushaigustele" ("Human genomics of infectious disease")

Professor Jacques Fellay on meditsiiniteadlane, kelle uurimisvaldkonnaks on inimgenoomika, nakkushaigused ning personaalmeditsiin ning kes oma töös uurib, kuidas inimestevaheline geneetiline varieeruvus mõjutab krooniliste nakkushaiguste (nagu HIV, Epstein-Barr ja tsütomegaloviiruste) avaldumist ja kulgu.

Bogdan Draganski, MD, PhD
Neuroimaging Research Laboratory, Department of Clinical Neurosciences, Lausanne University Hospital (CHUV); Lausanne, Šveits
"Side inimaju ja geenide vahel - kuidas lahendada müsteeriumit?" ("The link between human brain and genes - how can we solve the mystery?")

Professor Bogdan Draganski on kliiniline neuroloog, kes seob oma uurimistöös magnet-resonantstomograafiat ja geneetikat biomarkerite leidmiseks ja uute ravivõimaluste loomiseks Parkinsoni tõvele ja teistele neuroloogilistele haigustele.

Stylianos Antonarakis, MD, PhD
University of Geneva Medical School; Genf, Šveits
Ettekande täpne pealkiri on teatamisel.

Professor Stylianos Antonarakis on meditsiinigeneetik ja rahvusvahelise Inimgenoomi Organisatsiooni (The Human Genome Organization) president, kelle ekspertiisiks on Downi sündroomi ja teiste polügeensete haiguste molekulaarsed alused, geneetiliste haiguste diagnostika ning ennetamine.

Gert-Jan van Ommen, PhD
Leiden University Medical Center; Leiden, Holland
Ettekande täpne pealkiri on teatamisel.

Professor Gert-Jan van Ommen on meditsiinigeneetik ja biopanganduse spetsialist, kelle teadustöö eesmärgiks on edendada geneetiliste haiguste diagnostikat ning välja töötada ravivõimalusi. Ta on muuhulgas avaldanud teedrajavad tööd Duchenne'i lihasdüstroofia sünnieelse diagnostika ja geeniteraapia valdkonnas.

Thomas Meitinger, MD
Müncheni Tehnikaülikool; München, Saksamaa
Ettekande täpne pealkiri on teatamisel.

Professor Thomas Meitinger on meditsiiniteadlane, kelle uurimistöö on keskendunud metaboolsete, neuroloogiliste ja kardiovaskulaarsete haiguste geneetiliste põhjuste kaardistamisele, diagnostikale ja geneetilisele nõustamisele.

Katrin Männik, PhD
Center for Integrative Genomics, University of Lausanne; Lausanne, Šveits
"Genoomsed haigused ja genoomsed ümberkorraldused tavapopulatsioonis" ("Genomic disorders and rare DNA copy-number variations in general population")

Dr. Katrin Männik on meditsiinigeneetik, kelle peamiseks teaduslikuks huviks on genoomsed haigused nii kliinilistes kui populatsiooni uuringutes ning see, kuidas ümberkorraldused genoomis läbi geenide avaldumisele mõjutavad haigustunnuste väljakujunemist.

Taru Tukiainen, PhD
Institute for Molecular Medicine Finland; Helsinki, Finland
"Rasvumuse mõju geenide avaldumisele erinevates kudedes" ("Insights into obesity through transcriptome sequencing")

Dr. Taru Tukiainen on inimesegeneetik, kelle uurimistöö on keskendunud inimestevahelisele varieeruvusele geenide avaldumises erinevate sagedaste ja komplekshaiguste puhul.

Sessioone juhivad Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu direktor prof. Andres Metspalu, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna resident Dr. Sander Pajusalu ning Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu vanemteadur Dr. Elin Org.